Psykolog Finn Luff

Som psykolog arbejder jeg med forandringsprocesser hos mennesker  – og konsekvenserne deraf. Uanset om disse forandringer udspringer af udfordringer i arbejdslivet eller i privatlivet – eller for den sags skyld begge steder, så reagerer vi på sådanne forandringer.
Vi oplever nogle gange at have resurser og ideer til at kunne håndtere forandringerne og andre gange, at det kniber med resurserne og ideerne. Når det kniber, kan en løsning være at kontakte en psykolog.
Som psykolog er det mit mål at etablere et rum for samtale, hvor tillid og tryghed er centralt. Jeg arbejder eklektisk – med en bred vifte at terapeutiske tilgange, dog med afsæt i det psykodynamiske, fordi vi må forstå vores egen historie – først og fremmest – for at kunne forstå os selv. Målet i al terapeutisk arbejde må være, at blive os selv – og at kunne være os selv.

Jeg arbejder typisk med problematikker som: angst, depression, den svære eksistens – tvivl & usikkerhed, selvværdet, parforholdet, følelseslivet og meget meget mere. Har tidligere arbejdet med Autismespektrum forstyrrelser (ASF), hvorfor jeg har særlig viden og praksiserfaringer her.

Jeg har tidligere arbejdet som organisationspsykolog  med menneskers reaktioner og handlinger, både som enkeltpersoner og når de er en del af en gruppe i en organisation. Derudover har jeg meget erfaring med at håndtere vanskelige, modsætningsfyldte og konfliktfyldte processer i ledelse og samarbejde.
Jeg er autoriseret psykolog af Socialministerieret og medlem af Dansk Psykologforening og således underlagt de gældende Nordiske regler om etik i det psykologiske arbejde. Tavshedspligten er i sagens natur en selvfølge. Jeg er Specialist & Supervisor i Klinisk Psykologi & Psykotraumatologi.
Jeg er endvidere medlem af en række selskaber under Dansk Psykologforening: Selskabet for Privatpraktiserende Psykologer, Psykoterapeutisk Selskab, Organisationspsykologisk Selskab, Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose samt Krise & Katastrofepsykologisk Selskab.
Jeg er også en del af psykologberedskabet hos Dansk Krisekorps, Dansk Sundhedsforsikring, Danica, Scandia, Tryg &  SOS-International