Ydelser

Jeg har valgt, at have to retninger i min praksis: Erhvervspsykologi & Psykologisk Rådgivning (psykoterapi).
Erhvervspsykologien retter sig i sagens natur imod erhvervslivet og arbejdet i- og med organisationer. Medarbejderne er virksomhedernes vigtigste resurse; det er i hvert fald det, der ofte bliver sagt. Og det er samspillet alle medarbejderne imellem, jeg er optaget af.

Psykologisk Rådgivning retter sig mod den enkelte klient, hvor det mere er private og personlige problemstillinger, der er i spil. Psykoterapien har således karakter af traditionelt psykologarbejde, hvor det enkelte menneske kan søge hjælp og støtte der, hvor livet opleves (for) udfordrende.