Stress

Hver 10. dansker lider i dag af kronisk stress, og hver anden vil i løbet af deres arbejdsliv opleve en periode med kronisk stress – en stor sårbarhed for danske virksomheder og for de mennesker, der rammes. Viden om stress, kendskab til symptomerne og redskaber til at tackle stressen på, kan imidlertid hjælpe os godt på vej til at håndtere stress. Det optimale er, når det sker forebyggende, men det er i høj grad også ansvarligt, når der reageres på belastningsreaktionerne. Jeg tilbyder fx.:

Stresshåndtering: Individuelt tilbud til den enkelte medarbejder, gruppe- eller afdelingsvis.

Foredrag eller kurser i stresshåndtering: Stress Management – stressforståelse, stresshåndtering og coaching.