Organisationsudvikling

En virksomheds forretning og kultur skal hænge sammen, hvis der skal skabes et godt virksomhedsklima. Et klima, der giver den enkelte medarbejder energi og mulighed for at bruge egne ressourcer fuldt ud. Et klima hvor medarbejderne kan og vil skabe resultater, som medvirker til at virksomhedens mål nås.

Når en virksomhedsledelse arbejder med organisationsudvikling og udarbejder strategier for organisationens fremtid, er det vigtigt, at der arbejdes med både forretning og kultur. De to dele skal passe sammen og understøtte hinanden. Jeg har erfaring med at facilitere sådanne organisationsudviklingsprocesser.