Kommunikation

Til daglig går vi ud fra, at vi uden videre forstår hinanden, når vi taler sammen. Vi regner med, at det vi siger, bliver forstået på samme måde af den, det siges til, i hvert fald hvis vi taler tydeligt, taler dansk, og ikke mindst taler højt. Hvis vi ikke bliver forstået, er det de andre der er noget i vejen med, de er uopmærksomme, de kan ikke forstå mig, eller de vil ikke forstå.

Mangelfuld eller uklar kommunikation mellem mennesker er den typiske årsag til at samarbejdet ikke fungerer optimalt. Det gi’r konfikter, der opleves belastende for den enkelte, de andre og for produktiviteten.

Jeg hjælper med at udrede årsagerne, at reformulere forventningerne til samarbejdet og udvikle den enkeltes evne til en mere konstruktiv kommunikation – også på langt sigt.