Hypnose

Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det yder dog ikke tilstanden fuld retfærdighed. For selvom en person kan se ud, som om kroppen er fuldstændig afslappet og nærmest sover, så sker der utrolig meget i sindet.

I dag ved man, at mange af de ting, som et menneske føler, tænker og gør, er styret af både det bevidste og det ikke-bevidste (altså det underbevidste og de ubevidste processer). Så mange ting foregår i virkeligheden uden for vores bevidste tænkning.

At gå i hypnose er en dagligdags foreteelse, som mange oplever i hverdagen som en slags passiv hypnose – det at falde i staver er for eksempel en passiv hypnose. Det at køre i bil på motorvejen og et øjeblik være bevidst “væk”, men stadig være i kontrol, er ligeledes passiv hypnose og er en såkaldt trancetilstand. Når man bliver hypnotiseret er tilstanden den samme, men nu er der en aktiv underbevidst kommunikation mellem den, der bliver hypnotiseret, og den, der hypnotiserer. Dette gør, at mange ting omkring personens tanker, følelser, holdninger, overbevisninger og adfærd kan transformeres med klientens samtykke. Og – ingen kan hypnotiseres imod deres egen vilje.

Ved den rigtige trancedybde skabes der varige forandringer og gamle negative følelser, svigt, uro, sorg, skam, vrede eller andet vil blive opløst én gang for alle – og personen vil opleve det som en blokering, der er forsvundet. Når hypnose bliver brugt – og med den rette trancedybde – virker terapien med en faktor, der er 10 gange hurtigere end ved bevidst kommunikation med klienten.

Hypnosen er meget resurseorienteret. Resurserne er ikke som noget, man skal have tilført “udefra”, men faktisk opleves at have med sig – i sig selv.
Man kan således sige, at hypnosen byder på den fordel, at den kan virke frigørende over for de muligheder, der hviler latent i personen, men som ikke viser sig, så længe denne befinder sig i den vågne, kritiske tilstand.

Hypnosen kan iværksættes som den eneste metode i et behandlingsforløb eller kan indgå som en af flere interventionsmetoder. Det er altid på baggrund af et grundigt interview om årsager og sammenhænge hos klienten.
Alle mennesker kan komme i dyb hypnose, men det er ikke alle, der tillader sig at blive hypnotiseret dybt. Tillid mellem terapeut og klient er derfor afgørende, hvor det netop er min etik som psykolog, jeg sætter i højsædet.