Depression

Depression er en meget almindelig sygdom. Omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv. Endnu flere oplever mildere former for depression. På en tilfældig dag vil mellem 100.000 og 200.000 danskere have en depression. Depression er en meget ubehagelig sygdom. Den kan ødelægge livet både socialt og arbejdsmæssigt.

Nogle deprimerede føler sig kede af det eller triste til mode, mens andre har svært ved at føle noget overhovedet. Det er, som om deres følelser er lammede. De føler sig ofte uhyre trætte og har umådeligt svært ved at tage sig sammen til noget som helst.
En deprimeret person plages ofte af skyldfølelse og selvbebrejdelser over ikke at slå til eller over ting, vedkommende har gjort forkert på et tidligere tidspunkt. Nogle har svært ved at falde i søvn, eller også vågner de mange gange. Andre har en særdeles pinefuld indre uro, rastløshed og angst, som gør, at de ikke kan finde hvile.

Behandling af depression tager udgangspunkt i en vurdering af graden af depression og af dens mulige årsager. Der arbejdes med at bryde den onde cirkel af negative, deprimerede tanker ved at finde mere konstruktive måder at tænke på, og ved at træne selvværd. Hjemmeopgaver har en central placering.

Psykologen hjælper med at finde og genfinde resurserne gennem samtale og terapi.