Coaching

Coaching er i dag et anerkendt og effektivt værktøj til udvikling af ledere og medarbejdere.
Det overordnede mål med et coachingforløb er at gøre den enkelte leder/medarbejder bevidst om egne kompetencer og ressourcer, få fornyet energi og derved blive i stand til bedre at håndtere de mange udfordringer, som dagligdagen byder på.

Et coachingforløb starter med at skabe klarhed omkring den enkeltes mål og udfordringer. Under forløbet ser vi på, hvilke kompetencer, ressourcer og successtrategier, personen har. Vi ser på negative tanke- og reaktionsmønstre – mønstre som gør, at personen ”spænder ben” for sig selv – hvordan disse mønstre er opstået og hvordan personen gør sig fri af dem. Vi ser også på ressourcer i omgivelserne, og hvordan personen kan have gavn af dem.

Ved at skabe bevidsthed og klarhed om ovenstående, bliver personen i stand til bedre at gøre brug af sine kompetencer og ressourcer. Energi, som har været bundet, bliver frigjort, og personen lærer at se og søge muligheder. Dette indebærer at personen bliver bedre til at håndtere udfordringer og nå – ofte ambitiøse – mål.