Psykolog Finn Luff

Som psykolog arbejder jeg med forandringsprocesser hos mennesker. Uanset om disse forandringer udspringer af udfordringer i arbejdslivet eller i privatlivet – eller for den sags skyld begge steder, så reagerer vi på sådanne forandringer.
Vi oplever nogle gange at have resurser og ideer til at kunne håndtere forandringerne og andre gange, at det kniber med resurserne og ideerne. Når det kniber, kan en løsning være at kontakte en psykolog.
Som psykolog er det mit mål at etablere et rum for samtale, hvor tillid og tryghed er centralt. Tillid er afgørende for, at man for en tid kan stole på at den anden (psykologen), kan rumme, forstå og håndtere det, som klienten kommer med. Tryghed er fundamentet for tilliden.
Som organisationspsykolog arbejder jeg med menneskers reaktioner og handlinger, både som enkeltpersoner og når de er en del af en gruppe i en organisation. Derudover har jeg meget erfaring med at håndtere vanskelige, modsætningsfyldte og konfliktfyldte processer i ledelse og samarbejde.
Jeg er autoriseret psykolog af Socialministerieret og medlem af Dansk Psykologforening og således underlagt de gældende Nordiske regler om etik i det psykologiske arbejde. Tavshedspligten er i sagens natur en selvfølge. Forventer at dimittere som Specialist i Klinisk Psykologi & Psykotraumatologi forår 2013.
Jeg er endvidere medlem af en række selskaber under Dansk Psykologforening: Selskabet for Privatpraktiserende Psykologer, Psykoterapeutisk Selskab, Organisationspsykologisk Selskab, Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose samt Krise & Katastrofepsykologisk Selskab.
Jeg er også en del af psykologberedskabet hos Dansk Krisekorps, Prescriba og SOS-International.

Jeg har valgt, at have to retninger i min praksis: Erhvervspsykologi & Psykologisk Rådgivning (psykoterapi).

Erhvervspsykologien retter sig i sagens natur imod erhvervslivet og arbejdet i- og med organisationer. Medarbejderne er virksomhedernes vigtigste resurse; det er i hvert fald det, der ofte bliver sagt. Og det er samspillet alle medarbejderne imellem, jeg er optaget af.

Psykologisk Rådgivning retter sig mod den enkelte klient, hvor det mere er private og personlige problemstillinger, der er i spil. Psykoterapien har således karakter af traditionelt psykologarbejde, hvor det enkelte menneske kan søge hjælp og støtte der, hvor livet opleves (for) udfordrende.